Odborné příspěvky

V této části jsou mnou vytvořené veřejně publikovatelné materiály týkající se operačního systému “IBM i” (dříve se používal název OS/400 a i5/OS), bakalářská práce zabývající se bezpečností systému “IBM i”, diplomová práce zabývající se vybudováním laboratoře informačních technologií na vysoké škole s důrazem na IBM Power Systems (POWER7) a materiály ze semináře a přednášky na Vysoké škole ekonomické v Praze o řízení podnikové informatiky.

Veškeré zde dostupné materiály je možné, při uvedení zdroje, volně používat.